1 maja, 2019

Jesteśmy Mistrzami!!!

[…]
23 kwietnia, 2019

Z wizytą u najmłodszych

[…]
2 marca, 2019

Zebranie Walne 2019

[…]
28 lutego, 2019

Pożegnaliśmy Druha Tadeusza Lewickiego

[…]
10 października, 2018

Szkolimy najmłodszych

[…]
24 czerwca, 2018

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2018

[…]
1 czerwca, 2018

Dzień dziecka 2018

[…]
10 maja, 2018

Dzień Strażaka

[…]
18 kwietnia, 2018

Spotkanie z Prezydentem RP w Brusach

[…]

OGŁOSZENIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Poddębicach informuje, że w dniu 7 marca 2020 r. (sobota) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Poddębice.

Pierwszy termin zebrania wyznaczamy na godz. 18:00, drugi termin godz. 18:20

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Otwarcie zebrania sprawozdawczego.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji  uchwał i wniosków oraz mandatową i statutową.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności OSP.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 9. Dyskusja na temat projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w Statucie OSP Poddębice.
 12. Wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.

 

Zarząd OSP Poddębice