wladze-osp

Zarząd


 • Prezes: Kapituła Tomasz Piotr
 • Naczelnik: Burski Emil Piotr
 • Zastępca Naczelnika: Jagieło Albert Błażej
 • Gospodarz: Bienias Tadeusz
 • Skarbnik: Neukirch Piotr Adam
 • Sekretarz: Pawlak Joanna
 • Kronikarz: Burska Aneta Marta
 • Członek: Krajewski Waldemar
 • Członek: Bojanowski Michał

Komisja rewizyjna


 • Przewodniczący: Kowalczyk Lech Roman
 • Członek: Domagała Magdalena Jolanta
 • Członek: Szadowiak Marcin

OGŁOSZENIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Poddębicach informuje, że w dniu 7 marca 2020 r. (sobota) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Poddębice.

Pierwszy termin zebrania wyznaczamy na godz. 18:00, drugi termin godz. 18:20

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Otwarcie zebrania sprawozdawczego.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji  uchwał i wniosków oraz mandatową i statutową.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności OSP.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 9. Dyskusja na temat projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Głosowanie nad wprowadzeniem zmian w Statucie OSP Poddębice.
 12. Wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.

 

Zarząd OSP Poddębice