Akcja szczepieniobus
23 października, 2021
Fantom
2 grudnia, 2021

Zakupy z dotacji NFOŚiGW

Zakupy z dotacji NFOŚiGW

W listopadzie br. udało się zakupić 6 kompletów Ubrań specjalnych FHR i 6 par Burów specjalnych FHR za kwotę 22 500 zł. Zadanie zrealizowane dzięki dotacji NFOŚiGW za pośrednictwem WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 20 250 zł. oraz wkład własny 2 250 zł. realizacja zadania pozwoliła doposażyć naszych druhów w indywidualne ubrania bojowe.

Komentarze są wyłączone.