GBA 2/16 – kosmetyka…
1 grudnia, 2020
Duży projekt własny i jego realizacja
15 lutego, 2021

Statut zatwierdzony przez sąd

Statut zatwierdzony przez sąd

W końcu po kilku latach prób, aby dostosować nasz Statut do znowelizowanej Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, udało się przegłosować w jego zmianach. Po okresie rejestracji przez Sąd XX Wydział Gospodarczy dla Łodzi Śródmieścia możemy się pochwalić w końcu zgodnym z prawem aktem prawnym regulującym naszą działalność.

Komentarze są wyłączone.