Pielgrzymka
6 lipca, 2019
Remont klatki schodowej
6 września, 2019

Remont garażu

Remont garażu

Prezes druh Tomasz Kapituła w czerwcu r. złożył wniosek do Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach o dofinansowanie remontu garażu naszej strażnicy. Wniosek został zaakceptowany i już w lipcu otrzymaliśmy informację o konieczności podpisania umowy. Środki pochodziły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a po zaakceptowaniu Umowy przez Komendanta Głównego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4700 zł. W sumie z wkładem własnym udało się przeprowadzić remont generalny strażnicy tj.: całkowicie nowa posadzka przemysłowa, całkowite malowanie ścian i remont bramy garażowej. Łączy koszt to 5500 zł. Popatrzcie jak to pięknie wygląda…

Dodaj komentarz