Zebranie Walne
7 marca, 2020
Boże Ciało
11 czerwca, 2020

Walne zebranie sprawozdawcze

7 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszej jednostki, na którym podsumowano bardzo udany rok 2019. Udało się wyremontować archaiczną klatkę schodową za blisko 30 tyś PLN, zakupiono sprzęt silnikowy z darowizny Fundacji ORLEN za około 18 tyś PLN, ponadto z uzyskanych funduszy środków MSWiA przeprowadziliśmy remont garażu, a z grantu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 9500 zł zamontowaliśmy najnowszy system powiadamiania selektywnego strażaków. W tym miejscu należy podkreślić, że dzięki dużej frekwencji na Walnym Zebraniu uprawnionych do głosowania członków mogliśmy podjąć kolejną próbę głosowania nad zmianą Statutu. Udało się uzyskać większość w głosowaniu i od tej pory OSP w Poddębicach dysponuje zgodnym ze wzorcem i Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach – Statutem. Tuż po zebraniu Rząd wprowadził obostrzenia sanitarne dla całego Kraju w związku z Pandemią COVID 19, ale mimo tego Zarząd zdołał uporać się z przekazaniem odpowiedniej dokumentacji po zebraniu do Zarządu Miejsko – Gminnego w Poddębicach oraz w terminie złożyć sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego w Poddębicach.

Dodaj komentarz