Turniej OSP – Ciężków 2018
12 sierpnia, 2018
Pożegnaliśmy Druha Tadeusza Lewickiego
28 lutego, 2019

Szkolimy najmłodszych

W dniu 10 października 2018r. w prywatnym przedszkolu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi na ul. Kasprzaka 66 dh Kowalczyk Lech, Bienias Tadeusz i Kapituła Tomasz przeprowadzili pogadankę nt. zawód strażak, detektory dymu i czadu oraz sposoby łączności. Dzieci mogły zapoznać się ze sprzętem wykrywającym zagrożenie spowodowanie dymem i czadem, osobiście poprowadzić korespondencje radiową przy pomocy radiotelefonu przenośnego, zobaczyć różnorodność umundurowania w straży oraz pokrótce poznać zawód strażaka.

Dodaj komentarz